Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Wypuszczenie Olesno 30.04.2016


Dodano 30 kwietnia 2016 o godz. 08:28

Gołębie zostały wypuszczone o godz. 8;10 planowy przylot 9;30

Dokumentacje lotową Sekcje dostarczą godz. 17;00 pkt. wkładań Trzebinia

Sekcja Pogorzyce otwiera zegary o godz 16 następne 3 loty konkursowe Sekcje koszują gołębie według harmonogramu z lotu Olesno 


Podział Koszy Gołębie Dorosłe 2016


Dodano 27 kwietnia 2016 o godz. 19:47

Balin 752szt. - 28 koszy 

Gaj 549szt. - 21 koszy 

Trzebinia 922szt -35 koszy 

Bolęcin 719szt. 26 koszy 

Tenczynek 855szt. 30 koszy

Razem 3797 szt. Ogółem koszy 140szt.

3797szt. : 140 koszy = 27 gołębia 

Pogorzyce 1325 szt. gołębi  ładują gołębie do przyczepy . Jeżeli ilość gołębi spadnie poniżej 3080 szt. Przyczepa zostanie odwołana i kabina będzie jezdzić solo

3797 szt. Kabina

1325 szt. przyczepa

razem 5122 szt. gołębi

Sekcje odbierają dodatkowe kosze w czwartek w godzinach od 17-20 telofonicznie konsultacja 660 074 073


1 Konkursowy Olesno 30.04.2016


Dodano 22 kwietnia 2016 o godz. 22:33

Rozkład jazdy kabiny na lot Olesno dn. 30.04.2016 (sobota)

Ładowanie 29.04.2016 (piątek)

1.     Tenczynek przyjazd 17;00 , odjazd 17;30

2.     Trzebinia przyjazd 18;00 , odjazd 18;30

3.     Gaj przyjazd 18;45 , odjazd 19;15

4.     Balin przyjazd 19;35 , odjazd 20;05

5.     Bolęcin przyjazd 20;35 , odjazd 21;05

6.     Pogorzyce przyjazd 21;20 , odjazd 21;50

 

 

Ze względu jazdy z przyczepą i ładowania do przyczepy rozkład jazdy kabiny jest zrobiony na jeden lot , po locie może być zrobiona korekta i dostosowanie jazdy do czasu . Rozpiska zostanie zrobiona i podana w środę na stronie internetowej Oddziału i rozdana Sekcją w środę w klubie Rynek 18 


Podział klatek w kabinie, Gołębie Dorosłe 2016


Dodano 19 kwietnia 2016 o godz. 23:21

 

PRZYDZIAŁ KLATEK W KABINIE W LOTACH GOŁĘBI STARYCH OODZIAŁU TRZEBINIA W 2016 ROKU
kierowca
1 Bal 1 Bal 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 1 Gaj 3 Trzeb 3 Trzeb 5 Bol  3 Trzeb
1 Bal 1 Bal 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 1 Gaj 3 Trzeb 5 Bol 5 Bol 5 Bol
1 Bal 1 Bal 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 1 Gaj 3 Trzeb 5 Bol 5 Bol 6 Ten
1 Bal 1 Bal 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 5 Bol 3 Trzeb 5 Bol 3 Trzeb 6 Ten
1 Bal 1 Bal 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 5 Bol 3 Trzeb 5 Bol 3 Trzeb 1 Bal
1 Bal 1 Gaj 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 3 Trzeb 3 Trzeb 5 Bol 3 Trzeb 1 Bal
1 Bal 1 Gaj 1 Gaj 6 Ten 5 Bol 3 Trzeb 3 Trzeb 5 Bol 3 Trzeb 1 Bal
konwojent
3 Trzeb 6 Ten 6 Ten 6 Ten 1 Bal 5 Bol 5 Bol 3 Trzeb 3 Trzeb 3 Trzeb
3 Trzeb 6 Ten 6 Ten 6 Ten 1 Bal 5 Bol 6 Ten 3 Trzeb 3 Trzeb 1 Gaj
3 Trzeb 6 Ten 6 Ten 6 Ten 1 Bal 5 Bol 5 Bol 3 Trzeb 3 Trzeb 1 Gaj
3 Trzeb 6 Ten 6 Ten 1 Bal 1 Bal 5 Bol 5 Bol 3 Trzeb 3 Trzeb 1 Gaj
3 Trzeb 1 Gaj 6 Ten 1 Bal 1 Bal 5 Bol 5 Bol 1 Bal 3 Trzeb 1 Gaj
3 Trzeb 1 Gaj 6 Ten 1 Bal 1 Bal 5 Bol 5 Bol 1 Bal  3 Trzeb 1 Gaj
3 Trzeb 1 Gaj 6 Ten 1 Bal 5 Bol 5 Bol 3 Trzeb 1 Bal 3 Trzeb 1 Gaj

 

Balin 6 koszy

Gaj 6 koszy

Trzebinia 10koszy

Bolęcin 8 koszy

Tenczynek 7 koszy

Jeżeli ilość gołębi wkładanych spadnie poniżej 3080szt. Sekcje zwrócą kosze na pkt. wkładań Pogorzyce i kabina pojedzie solo.

 

Harmonogram dowozu dokumentacji i odbiór od obliczeniowca:

1. 30.04.2016 Olesno - Balin
2. 03.05.2016 Kępno - Gaj
3. 08.05.2016 Ostrów WLK - Trzebinia
4. 15.05.2016 Grodzisk WLK - Tenczynek
5. 22.05.2016 Grodzisk WLK - Bolęcin 
6. 29.05,2016 Ueckermunde - Pogorzyce
7. 05.06.2016 Ueckermunde - Balin
8. 12.06.2016 Grodzisk WLK - Gaj
9. 19.06.2016 Ueckermunde - Trzebinia
10. 26.06.2016 Grodzisk WLK - Tenczynek
11. 03.07.2016 Hamburg - Bolęcin
12. 03.07.2016 Olesno - Bolęcin
13. 10.07.2016 Grodzisk WLK - Pogorzyce
14. 17.07.2016 Hamburg - Balin
15. 24.07.2016 Uckemunde - Gaj
16. 31.07.2016 HAMBURG - Trzebinia
 

Spisy Gołębi Dorosłych 2016


Dodano 3 kwietnia 2016 o godz. 20:10

Wszyscy hodowcy Oddziału Trzebinia są zobowiązani do dostarczenia spisu gołębi dorosłych 2016 wraz z zaświadczeniem szczepienia gołębi przeciwko paramyxowirozie do dnia 06,04,2016 do siedziby Zarządu Oddziału Trzebinia Ul Rynek 18

Zarząd


Posiedzenie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej


Dodano 8 lutego 2016 o godz. 17:54

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZHGP Oddział Trzebinia  kol. Tomkowicz Andrzej zwołuje posiedzenie Zarządu Oddziału PZHGP Trzebinia i Komisji Rewizyjnej 

Tematem posiedzenia sprawozdanie z działalności Zarządu PZHGP Trzebinia za rok 2015 

Posiedzenie odbędzie się dnia 10.02.2016  o godzinie 17;00 w siedzibie Oddziału Trzebinia Rynek 18 członkowie Zarządu Oddziału obecność obowiązkowa , członkowie Komisji Rewizyjnej obecność obowiązkowa