Posiedzenie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej


Dodano 8 lutego 2016 o godz. 17:54

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZHGP Oddział Trzebinia  kol. Tomkowicz Andrzej zwołuje posiedzenie Zarządu Oddziału PZHGP Trzebinia i Komisji Rewizyjnej 

Tematem posiedzenia sprawozdanie z działalności Zarządu PZHGP Trzebinia za rok 2015 

Posiedzenie odbędzie się dnia 10.02.2016  o godzinie 17;00 w siedzibie Oddziału Trzebinia Rynek 18 członkowie Zarządu Oddziału obecność obowiązkowa , członkowie Komisji Rewizyjnej obecność obowiązkowa 


Odznaczenia PZHGP


Dodano 21 stycznia 2016 o godz. 20:23

Zarządy Sekcji Siersza , Trzebinia , Bolęcin-Pogorzyce , Tenczynek zrobią wykazy wszystkich członków posiadających odznaczenie PZHGP 

Wykazy dostarczą wraz z protokołami z zebrań sprawozdawczych Sekcji do dnia 15.02.2016 

Zarząd,


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów i Członków Oddziału.


Dodano 15 stycznia 2016 o godz. 14:01

Zarząd  PZHGP Oddziału Trzebinia zwołuje zebranie sprawozdawcze za 2015 rok Delegatów i Członków Oddziału w dniu 21.02.2016 o godzinie 10;00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Trzebinia ( budynek OSP Trzebinia ) , obecność wszystkich delegatów obowiązkowa .

Plan Zebrania :

1.Przywitanie przybyłych Delegatów i Członków Oddziału.

2.Uczczenie minutą ciszy zmarłych kolegów hodowców .

3.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokólantów 

4.Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

5.Wybór Komisji mandatowej ( 3 trzech delegatów ) sprawdzenie listy obecności delegatów , stwierdzenie ważności zebrania.

6.Sprawozdanie komisji mandatowej 

7.Wybór Komisji wniosków  3 osoby przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od Delegatów.

8.Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2015.

Prezesa 

V-ce Prezesa ds. Lotowych

V-ce Prezesa ds. Gospodarczych

Sekretarza Zarządu

V-ce Prezesa ds. Finansowych

9.Dyskusja nad sprawozdaniami

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej .

12.Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok 2015 i głosowanie nad absolutorium.

13. Przerwa 15min

14. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału na rok 2016 wnioski delegatów do preliminarza głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza.

15.Sprawa organizacyjnej Oddziału.

16.Przedstawienie przez Komisje wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami.

17 Zakończenie zebrania.

 


Loty Gołębi Starych 2016


Dodano 11 stycznia 2016 o godz. 20:40

Okręg Śląsk Wschód
Oddz. Trzebinia
Plan Lotów Gołębi Dorosłych 2016 r.

  1.  30.04.2016. Olesno                    109 km.        Kat. A     Lista Oddz.
  2.  03.05.2016. Kępno                     158 km.        Kat. A     Lista Oddz.
  3.  08.05.2016. Ostrów Wielk.          220 km.        Kat. A     Lista Oddz.
  4.  15.05.2016. Grodzisk Wielk.        315 km.        Kat. AB   Lista Oddz.
  5.  22.05.2016. Grodzisk Wielk.        315 km.        Kat. AB   Lista Oddz. GMP
  6.  29.05.2016. Ueckermunde          540 km.        Kat. BC   Lista Rej.-Oddz. GMP
  7.  05.06.2016. Ueckermunde          540 km.        Kat. BC   Lista Rej.-Oddz. GMP
  8.  12.06.2016. Grodzisk Wielk.        315 km.        Kat. AB   Lisat Oddz. GMP
  9.  19.06.2016. Ueckermunde          540 km.        Kat. BC   Lista Rej.-Oddz. GMP
10.  26.06.2016. Grodzsk Wielk.         315 km.        Kat. AB   Lista Oddz. GMP
11.  03.07.2016. Hamburg                 750 km.        Kat. CM   Lista Okręg-Rej.-Oddz. GMP
12.  03.07.2016. Olesno                     109 km.        Kat. A     Lista Oddz.
13.  10.07.2016. Grodzisk Wielk.        315 km.        Kat. AB    Lista Oddz. GMP
14.  17.07.2016. Hamburg                 750 km.        Kat. CM   Lista Okręg-Rej.-Oddz. GMP
15.  24.07.2016. Ueckermunde          540 km.        Kat. BC    Lista Rej.-Oddz. GMP
16.  31.07.2016. Hamburg                 750 km.        Kat. CM   Lista Okręg-Rej.-Oddz. 

Lista Rejonowa - Oddz. Trzebinia, Jaworzno, Sosnowiec
Loty Okręgowe - Korzystamy z list Okręgu Śląsk Wschód


Pilna wiadomość


Dodano 7 stycznia 2016 o godz. 16:54

Sekcje 

Trzebinia 

Siersza

Bolęcin-Pogorzyce

Tenczynek

Do dnia 15.02.2016 dostarczą protokół wraz z planem i listą obecności z zebrania sprawozdawczego za rok 2015 który Sekcje muszą odbyć do 31.01.2016 

Dodatkowo wszystkie Sekcje złożą sprawozdanie z dzialalności finansowej za rok 2015.

Zarząd Oddziału przyjmuje sprawozdania i protokoły z Sekcji w każdą Środe od 17 do 19 do dnia 15.02.2015


Loty Rejonowe 2016


Dodano 19 grudnia 2015 o godz. 19:18

Rejon Lotowy Jaworzno uchwalił współzawodnictwo lotowe na 2016 rok 

1.Ueckermunde 50/7 29.05.2016

2.Ueckermunde 50/7 05.06.2016

3.Ueckermunde 50/7 19.06.2016

4.Hamburg 15/7 03.07.2016

5.Hamburg 15/7 17.07.2016

6.Ueckermunde 24.07.2016

7.Hamburg 15/7 31.07.2016

We współzawodnictwie Rejonowym biorą udział Oddziały :

1.Jaworzno

2.Trzebinia

3.Sosnowiec

 

Ostatnio dodane listy konkursoweForst


20 września 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-09-23 20:41
Oborniki Wielkopolskie

13 września 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-09-23 20:40
Środa Wielkopolska

6 września 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-09-23 20:39

Odolanów


30 sierpnia 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-09-23 20:39