Zespoły Lotowe
LpZespół Lotowy
1 Rejon 1 Okręg Śląsk Wschód
2 Okręg Śląsk Wschód