Aktualności


LOT OKRĘGOWY NIENBURG 27.07.2014


Dodano 27 lipca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE GOŁEBIE OKRĘGU ŚLĄSK WSCHÓD ZOSTAŁY WYPUSZCZONE W NIENBURGU O GODZINIE 6.20

DOBRY LOT !!!

ODDZIAŁOWA KOMISJA ZEGAROWA INFORMUJE ŻE OTWARCIE ZEGARÓW Z LOTU NIENBURG I ROOSENDALL NASTĄPI W DNIU 28.07.2014 O GODZINIE 20 NA PUNKCIE WKŁADAŃ SEKCJI 3 TRZEBINIA.

                                                  UWAGA PILNE !!!

VICE PREZES DS.FINANSÓW ODDZIAŁU TRZEBINIA PROSI SKARBNIKÓW SEKCYJNYCH O ROZLICZENIE SIĘ Z ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI DO DNIA 30.07.2014


LOT ROOSENDALL 26.07.2014


Dodano 26 lipca 2014

OKRĘG BIELSKO BIAŁA INFORMUJE ŻE GOŁĘBIE ZOSTAŁY WYPUSZCZONE W ROOSENDALL O GODZINIE  8.20

 

DOBRY LOT !!!


LOT UECKERMUNDE 20.07.2014


Dodano 20 lipca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE GOŁĘBIE REJONU JAWORZNO ZOSTAŁY WYPUSZCZONE DO LOTU W UECKERMUNDE O GODZINIE 5.10

 

DOBRY LOT !!!


LOT ROOSENDALL 26.07.2014


Dodano 20 lipca 2014

                                                    UWAGA !!!                                                           

 

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE KOSZOWANIE GOŁĘBI NA LOT ROOSENDALL ODBĘDZIE SIĘ W ŚRODĘ 23.07 OD GODZINY 19 NA PUNKCIE WKŁADAŃ SEKCJI 3 TRZEBINIA  NA PLACU TARGOWYM PRZY ULICY OCHRONKOWEJ.

DOBRY LOT !!!


LOT NR 13 UECKERMUNDE 20.07.2014


Dodano 15 lipca 2014

                                                      UWAGA !!!

 

W ZWIĄZKU Z ŁĄCZENIEM TRANSPORTU NA LOT UECKERMUNDE Z ODDZIAŁAMI JAWORZNO I SOSNOWIEC ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE KOSZOWANIE GOŁĘBI NA LOT UECKERMUNDE ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTE 19.07.2014

SEKCJE NA GODZINE 9.00 DOWOŻĄ NA PUNKT WKŁADAŃ SEKCJI 3 TRZEBINIA GOŁĘBIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ LOTOWĄ.

DOBRY LOT !!!


LOT OKRĘGOWY NIENBURG 13.07.2014


Dodano 13 lipca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE GOŁĘBIE OKRĘGU ŚLĄSK WSCHÓD ZOSTAŁY WYPUSZCZONE W NIENBURGU O GODZINIE 6.20

DOBRY LOT !!!

 

 


LOT OKRĘGOWY NIENBURG 13.07.2014


Dodano 10 lipca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE KOSZOWANIE GOŁĘBI NA LOT NIENBURG ODBĘDZIE SIĘ 11.07 (PIĄTEK) OD GODZINY 18 NA PUNKCIE WKŁADAŃ SEKCJI 3 TRZEBINIA.

 

DOBRY LOT !!!

 

                                       UWAGA !!!                                             

 

KOSZOWANIE GOŁĘBI NA LOT PARYŻ ODBĘDZIE SIĘ 15.07 (WTOREK) OD GODZINY 13 NA PUNKCIE WKŁADAŃ SEKCJI 3 TRZEBINIA

NASTAWIENIE ZEGARÓW NA LOT PARYŻ ODBĘDZIE SIĘ 16.07.2014 ROKU O GODZINIE 20 NA PUNKCIE WKŁADAŃ SEKCJI 3 TRZEBINIA


LOT NOWY TOMYŚL 6.07.2014


Dodano 6 lipca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE GOŁĘBIE REJONU JAWORZNO ZOSTAWŁY WYPUSZCZONE W NOWYM TOMYŚLU O GODZINIE 6.00

 

DOBRY LOT !!!


LOT NOWY TOMYŚL 6.07.2014


Dodano 2 lipca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINA INFORMUJE ŻE KOSZOWANIE GOŁĘBI NA LOT NOWY TOMYŚL ODBĘDZIE SIĘ NA TAKICH SAMYCH ZASADACH JAK POPRZEDNIO.

SEKCJE KOSZUJĄ GOŁĘBIE NA SWOICH PUNKTACH WKŁADAŃ I DOWOŻĄ GOŁĘBIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ LOTOWĄ  NA GODZINĘ 16.30 NA PUNKT WKŁADAŃ SEKCJI NR 3 TRZEBINIA.

 

DOBRY LOT !!!


LOT ROOSENDALL 26.07.2014


Dodano 1 lipca 2014

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI ZAPYTANIAMI DOTYCZĄCYMI LOTU ROOSENDALL ORGANIZATOR LOTU OKRĘG BIELSKO BIAŁA PRZEDŁUŻYŁ OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO DNIA 13.07.2014

EWENTUALNE ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ DO KOLEGI BĄK JACEK 508 314 124

 

DOBRY LOT !!!


LOT OKRĘGOWY NIENBURG 28.06.2014


Dodano 28 czerwca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE GOŁĘBIE OKRĘGU ŚLĄSK WSCHÓD ZOSTAŁY WYPUSZCZONE W NIENBURGU O GODZINIE 6.30 W SŁONECZNEJ POGODZIE .

DOBRY LOT !!!

 

UWAGA!!!

ODDZIAŁOWA KOMISJA ZEGAROWA INFORMUJE ŻE PLANOWANE OTWARCIE ZEGARÓW ZOSTAŁO USTALONE NA GODZINĘ 20 NA PUNKCIE WKŁADAŃ SEKCJI 3 TRZEBINIA

W PRZYPADKU NIE WYCZERPANIA KONKURSU W DNIU DZISIEJSZYM OTAWRCIE ZEGARÓW NASTAPI 29.06.2014 O GODZINIE 16 NA PUNKCIE WKŁADAŃ SEKCJI 3 TRZEBINIA.

 


ZMIANA DATY LOTU OKRĘGOWEGO NIENBURG


Dodano 25 czerwca 2014

                                                UWAGA PILNE !!!

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE PO WCZORAJSZYCH KONSULTACJACH W OKRĘGU NASTĄPIŁA ZMIANA DATY LOTU NIENBURG Z NIEDZIELI NA SOBOTĘ ZE WZGLĘDU NA NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE W NIEMCZECH.

KOSZOWANIE NA LOT NIENBURG DLA ODDZIAŁU TRZEBINIA ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK OD GODZINY 19 W CZWARTEK.

PROSIMY O PILNE POINFORMOWANIE HODOWCÓW

DOBRY LOT !!!

 


LOT NR 9 NOWY TOMYŚL 22.06.2014


Dodano 22 czerwca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE GOŁEBIE REJONU JAWORZNO ZOSTAŁY WYPUSZCZONE DO LOTU O GODZINIE 6.40     

DOBRY LOT !!!


ZAPROSZENIE NA LOT PARYŻ 2014


Dodano 22 czerwca 2014

                                                OKRĘG KIELCE

                                                    ZAPRASZA

                          HODOWCÓW ODDZIAŁU 0162 TRZEBINIA

                                    ORAZ HODOWCÓW Z OKRĘGU

                                                ŚLĄSK-WSCHÓD

                      DO WZIĘCIA UDZIAŁU W CHARYTATYWNYM LOCIE

                                         Z PARYŻA W DNIU 17.07.2014

KOSZOWANIE KOSZOWANIE GOŁĘBI ODBĘDZIE SIE W DNIU 15 LIPCA (WTOREK) W TRZEBINI

                                             NA PUNKCIE WKŁADAŃ SEKCJI TRZEBINIA

                                            OPŁATA OD GOŁĘBIA WYNOSI 10 ZŁOTYCH

ZGŁOSZENIA NA LOT WRAZ Z OPŁATĄ PROSZE SKŁADAĆ U SKARBNIKÓW SEKCYJNYCH

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 29CZERWCA A LISTY ZE ZGŁOSZENIAMI PROSZĘ DOSTARCZYĆ NA OTWARCIE ZEGARÓW PO LOCIE NIENBURG W DNIU 29 CZERWCA.

5 PIERWSZYCH GOŁĘBI Z LOTU PARYŻ W ODDZIALE TRZEBINIA ZOSTANIE NAGRODZONYCH PUCHARAMI BURMISTRZA MIASTA I GMINY TRZEBINIA PANA STANISŁAWA SZCZURKA.NAGRODZONE GOŁEBIE ZOSTANA RÓWNIEZ WYSTAWIONE PODCZAS PIKNIKU SENIORA  WRAZ Z GOŁĘBIAMI Z LOTU ROOSENDALL.

HODOWCY Z INNYCH ODDZIAŁÓW OKREGU ŚLĄSK WSCHÓD CHCĄCY WZIĄĆ UDZIAŁ W LOCIE PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY Z KOLEGĄ BĄK JACEK 508 314 124


ZMIANA W ORGANIZACJI LOTU NOWY TOMYŚL 22.06.2014


Dodano 19 czerwca 2014

                                                       UWAGA !!!                                                        

 

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE W ZWIĄZKU Z ŁĄCZENIEM TRANSPORTU NA LOT REJONOWY NOWY TOMYŚL NASTĄPIŁA ZMIANA ORGANIZACJI KOSZOWANIA GOŁĘBI.GOŁĘBIE ODDZIAŁU TRZEBINIA ZABIERA KABINA ODDZIAŁU JAWORZNO.

 

WSZYSTKIE SEKCJE KOSZUJĄ NA SWOICH PUNKTACH WKŁADAŃ I DOWOŻĄ WŁASNYM TRANSPORTEM GOŁĘBIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ LOTOWĄ NA GODZINE 16.30 NA PUNKT WKŁADAŃ SEKCJI 3 TRZEBINIA GDZIE GOŁĘBIE ZOSTANA PRZEŁOŻONE DO KOSZY ODDZIAŁU JAWORZNO.

 

 

KOSZTY TRANSPORTU PONIESIONE PRZEZ SEKCJE W ZWIĄZKU Z DOWOZEM GOŁĘBI ZOSTANĄ ZWRÓCONE PRZEZ SKARBNIKA ODDZIAŁU TRZEBINIA.

 

DOBRY LOT !!!

 

 

 


LOT OKRĘGOWY NIENBURG 29.06.2014


Dodano 19 czerwca 2014

W dniu 17.06.2014 rok odbyło się zebranie Zarządu Okręgu Śląsk - Wschód. Głównym tematem zebrania było przygotowanie lotów okręgowych z Nienburga. Pełne ustalenia zostały zatwierdzone na pierwszy lot Nienburg I dnia 29.06.2014 roku. Na ten lot zostało łącznie zgłoszonych  6784 sztuk gołębi. Została złożona tylko jedna oferta na transport gołębi na loty okręgowe z Nienburga, ofertę transportową złożył Oddział Wolbrom i oferta została przyjęta przez Zarząd Okręgu. Dokonano podziału klatek dla poszczególnych Oddziałów, który przedstawia sie następująco :

- Zawiercie    -    799 - 35 klatek

- Myszków    -     940 - 41

- Jura-Łazy   -     390 - 17

- D.Górnicza -    1180 - 51

- Wolbrom     -     945 - 41

- Bukowno    -      382 - 17

- Jaworzno   -      672 - 29

- Sosnowiec -      327 - 14

- Olkusz        -      584 - 25

- Trzebinia    -      565 - 24

 

KOSZOWANIE GOŁĘBI NA LOT OKRĘGOWY NIENBURG I ODBĘDZIE SIĘ 27.06.2014 NA PUNKCIE WKŁADAŃ SEKCJI 3 TRZEBINIA OD GODZINY 19.00

 

DOBRY LOT !!!

 

 

 

 

 

 


LOT NR 8 UECKERMUNDE 15.06.2014


Dodano 15 czerwca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE GOŁĘBIE REJONU JAWORZNO ZOSTAŁY WYPUSZCZONE W UECKERMUNDE O GODZINIE 5.30

 

DOBRY LOT !!!

                                                              

PRZYPOMINAMY RÓWNEIŻ O ZGŁASZANIU DO SKARBNIKÓW SEKCYJNYCH GOŁĘBI NA LOTY OKRĘGOWE NIENBURG I LOT ROOSENDALL.


LOTY OKRĘGOWE NIENBURG ORAZ LOT ROOSENDALL


Dodano 12 czerwca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA ZWRACA SIĘ DO SKARBNIKÓW SEKCYJNYCH O ZGŁOSZENIE I UISZCZENIE STOSOWNYCH OPŁAT NA 3 LOTY OKRĘGOWE NIENBURG ORAZ LOT ROOSENDALL DO DNIA 18.06.2014

 

LOTY OKRĘGOWE NIENBURG SERIA 15/7 - 2 ZŁOTE OD GOŁĘBIA.

LOT ROOSENDALL SERIA 3/3 OPŁATA 35 ZŁOTYCH OD SERII.HODOWCA MOŻE WYSTAWIĆ TYLKO JEDNĄ SERIE.ZA KAŻDEGO KOLEJNEGO ZGŁOSZONEGO GOŁĘBIA OPŁATA WYNOSI 10 ZŁOTYCH

 

DOBRY LOT !!!


LOT NR 7 UECKERMUNDE 08.06.2014


Dodano 8 czerwca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE GOŁĘBIE REJONU JAWORZNO ZOSTAŁY WYPUSZCZONE W UECKERMUNDE O GODZINIE 5.00 W IDEALNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH.

 

DOBRY LOT !!!

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA ZEGAROWA INFORMUJE ŻE OTWARCIE ZEGARÓW ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 17 W SIEDZIBIE ODDZIAŁU W TRZEBINI UL.RYNEK 18.


LOT NR 6 UECKERMUNDE 1.06.2014


Dodano 1 czerwca 2014

ZARZĄD ODDZIAŁU TRZEBINIA INFORMUJE ŻE GOŁĘBIE REJONU JAWORZNO ZOSTAŁY WYPUSZCZONE W MIEJSCOWOŚCI UECKERMUNDE  O GODZINIE 5.30 W BARDZO DOBRYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH .

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA ZEGAROWA INFORMUJE ŻE OTWARCIE ZEGARÓW ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 17 W SIEDZIBIE ODDZIAŁU TRZEBINIA UL.RYNEK 18

 

DOBRY LOT !!!Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 6