Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Aktualności


Wypuszczenie Kępno dnia 03.05.2016


Dodano 3 maja 2016 o godz. 08:13

Gołębie zostały wypuszczone o godz 7;45 , pogoda zachmurzenie odlot dobry , planowy przylot 10;10

Dokumentacje lotową Sekcje dostarczą na godz 17;00 pkt. wkładań Trzebinia 

Sekcja Pogorzyce zegar otwiera o godz. 16;00


Wypuszczenie Olesno 30.04.2016


Dodano 30 kwietnia 2016 o godz. 08:38

Gołębie zostały wypuszczone o godz. 8;10 planowy przylot 9;30

Dokumentacje lotową Sekcje dostarczą godz. 17;00 pkt. wkładań Trzebinia

Sekcja Pogorzyce otwiera zegary o godz 16 następne 3 loty konkursowe Sekcje koszują gołębie według harmonogramu z lotu Olesno 


Podział Koszy Gołębie Dorosłe 2016


Dodano 27 kwietnia 2016 o godz. 19:57

Balin 752szt. - 28 koszy 

Gaj 549szt. - 21 koszy 

Trzebinia 922szt -35 koszy 

Bolęcin 719szt. 26 koszy 

Tenczynek 855szt. 30 koszy

Razem 3797 szt. Ogółem koszy 140szt.

3797szt. : 140 koszy = 27 gołębia 

Pogorzyce 1325 szt. gołębi  ładują gołębie do przyczepy . Jeżeli ilość gołębi spadnie poniżej 3080 szt. Przyczepa zostanie odwołana i kabina będzie jezdzić solo

3797 szt. Kabina

1325 szt. przyczepa

razem 5122 szt. gołębi

Sekcje odbierają dodatkowe kosze w czwartek w godzinach od 17-20 telofonicznie konsultacja 660 074 073


1 Konkursowy Olesno 30.04.2016


Dodano 22 kwietnia 2016 o godz. 22:43

Rozkład jazdy kabiny na lot Olesno dn. 30.04.2016 (sobota)

Ładowanie 29.04.2016 (piątek)

1.     Tenczynek przyjazd 17;00 , odjazd 17;30

2.     Trzebinia przyjazd 18;00 , odjazd 18;30

3.     Gaj przyjazd 18;45 , odjazd 19;15

4.     Balin przyjazd 19;35 , odjazd 20;05

5.     Bolęcin przyjazd 20;35 , odjazd 21;05

6.     Pogorzyce przyjazd 21;20 , odjazd 21;50

 

 

Ze względu jazdy z przyczepą i ładowania do przyczepy rozkład jazdy kabiny jest zrobiony na jeden lot , po locie może być zrobiona korekta i dostosowanie jazdy do czasu . Rozpiska zostanie zrobiona i podana w środę na stronie internetowej Oddziału i rozdana Sekcją w środę w klubie Rynek 18 


Podział klatek w kabinie, Gołębie Dorosłe 2016


Dodano 19 kwietnia 2016 o godz. 23:31

 

PRZYDZIAŁ KLATEK W KABINIE W LOTACH GOŁĘBI STARYCH OODZIAŁU TRZEBINIA W 2016 ROKU
kierowca
1 Bal 1 Bal 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 1 Gaj 3 Trzeb 3 Trzeb 5 Bol  3 Trzeb
1 Bal 1 Bal 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 1 Gaj 3 Trzeb 5 Bol 5 Bol 5 Bol
1 Bal 1 Bal 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 1 Gaj 3 Trzeb 5 Bol 5 Bol 6 Ten
1 Bal 1 Bal 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 5 Bol 3 Trzeb 5 Bol 3 Trzeb 6 Ten
1 Bal 1 Bal 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 5 Bol 3 Trzeb 5 Bol 3 Trzeb 1 Bal
1 Bal 1 Gaj 1 Gaj 6 Ten 6 Ten 3 Trzeb 3 Trzeb 5 Bol 3 Trzeb 1 Bal
1 Bal 1 Gaj 1 Gaj 6 Ten 5 Bol 3 Trzeb 3 Trzeb 5 Bol 3 Trzeb 1 Bal
konwojent
3 Trzeb 6 Ten 6 Ten 6 Ten 1 Bal 5 Bol 5 Bol 3 Trzeb 3 Trzeb 3 Trzeb
3 Trzeb 6 Ten 6 Ten 6 Ten 1 Bal 5 Bol 6 Ten 3 Trzeb 3 Trzeb 1 Gaj
3 Trzeb 6 Ten 6 Ten 6 Ten 1 Bal 5 Bol 5 Bol 3 Trzeb 3 Trzeb 1 Gaj
3 Trzeb 6 Ten 6 Ten 1 Bal 1 Bal 5 Bol 5 Bol 3 Trzeb 3 Trzeb 1 Gaj
3 Trzeb 1 Gaj 6 Ten 1 Bal 1 Bal 5 Bol 5 Bol 1 Bal 3 Trzeb 1 Gaj
3 Trzeb 1 Gaj 6 Ten 1 Bal 1 Bal 5 Bol 5 Bol 1 Bal  3 Trzeb 1 Gaj
3 Trzeb 1 Gaj 6 Ten 1 Bal 5 Bol 5 Bol 3 Trzeb 1 Bal 3 Trzeb 1 Gaj

 

Balin 6 koszy

Gaj 6 koszy

Trzebinia 10koszy

Bolęcin 8 koszy

Tenczynek 7 koszy

Jeżeli ilość gołębi wkładanych spadnie poniżej 3080szt. Sekcje zwrócą kosze na pkt. wkładań Pogorzyce i kabina pojedzie solo.

 

Harmonogram dowozu dokumentacji i odbiór od obliczeniowca:

1. 30.04.2016 Olesno - Balin
2. 03.05.2016 Kępno - Gaj
3. 08.05.2016 Ostrów WLK - Trzebinia
4. 15.05.2016 Grodzisk WLK - Tenczynek
5. 22.05.2016 Grodzisk WLK - Bolęcin 
6. 29.05,2016 Ueckermunde - Pogorzyce
7. 05.06.2016 Ueckermunde - Balin
8. 12.06.2016 Grodzisk WLK - Gaj
9. 19.06.2016 Ueckermunde - Trzebinia
10. 26.06.2016 Grodzisk WLK - Tenczynek
11. 03.07.2016 Hamburg - Bolęcin
12. 03.07.2016 Olesno - Bolęcin
13. 10.07.2016 Grodzisk WLK - Pogorzyce
14. 17.07.2016 Hamburg - Balin
15. 24.07.2016 Uckemunde - Gaj
16. 31.07.2016 HAMBURG - Trzebinia
 

Spisy Gołębi Dorosłych 2016


Dodano 3 kwietnia 2016 o godz. 20:20

Wszyscy hodowcy Oddziału Trzebinia są zobowiązani do dostarczenia spisu gołębi dorosłych 2016 wraz z zaświadczeniem szczepienia gołębi przeciwko paramyxowirozie do dnia 06,04,2016 do siedziby Zarządu Oddziału Trzebinia Ul Rynek 18

Zarząd


Posiedzenie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej


Dodano 8 lutego 2016 o godz. 18:04

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZHGP Oddział Trzebinia  kol. Tomkowicz Andrzej zwołuje posiedzenie Zarządu Oddziału PZHGP Trzebinia i Komisji Rewizyjnej 

Tematem posiedzenia sprawozdanie z działalności Zarządu PZHGP Trzebinia za rok 2015 

Posiedzenie odbędzie się dnia 10.02.2016  o godzinie 17;00 w siedzibie Oddziału Trzebinia Rynek 18 członkowie Zarządu Oddziału obecność obowiązkowa , członkowie Komisji Rewizyjnej obecność obowiązkowa 


Odznaczenia PZHGP


Dodano 21 stycznia 2016 o godz. 20:33

Zarządy Sekcji Siersza , Trzebinia , Bolęcin-Pogorzyce , Tenczynek zrobią wykazy wszystkich członków posiadających odznaczenie PZHGP 

Wykazy dostarczą wraz z protokołami z zebrań sprawozdawczych Sekcji do dnia 15.02.2016 

Zarząd,


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów i Członków Oddziału.


Dodano 15 stycznia 2016 o godz. 14:11

Zarząd  PZHGP Oddziału Trzebinia zwołuje zebranie sprawozdawcze za 2015 rok Delegatów i Członków Oddziału w dniu 21.02.2016 o godzinie 10;00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Trzebinia ( budynek OSP Trzebinia ) , obecność wszystkich delegatów obowiązkowa .

Plan Zebrania :

1.Przywitanie przybyłych Delegatów i Członków Oddziału.

2.Uczczenie minutą ciszy zmarłych kolegów hodowców .

3.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokólantów 

4.Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

5.Wybór Komisji mandatowej ( 3 trzech delegatów ) sprawdzenie listy obecności delegatów , stwierdzenie ważności zebrania.

6.Sprawozdanie komisji mandatowej 

7.Wybór Komisji wniosków  3 osoby przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od Delegatów.

8.Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2015.

Prezesa 

V-ce Prezesa ds. Lotowych

V-ce Prezesa ds. Gospodarczych

Sekretarza Zarządu

V-ce Prezesa ds. Finansowych

9.Dyskusja nad sprawozdaniami

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej .

12.Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok 2015 i głosowanie nad absolutorium.

13. Przerwa 15min

14. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału na rok 2016 wnioski delegatów do preliminarza głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza.

15.Sprawa organizacyjnej Oddziału.

16.Przedstawienie przez Komisje wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami.

17 Zakończenie zebrania.

 


Loty Gołębi Starych 2016


Dodano 11 stycznia 2016 o godz. 20:50

Okręg Śląsk Wschód
Oddz. Trzebinia
Plan Lotów Gołębi Dorosłych 2016 r.

  1.  30.04.2016. Olesno                    109 km.        Kat. A     Lista Oddz.
  2.  03.05.2016. Kępno                     158 km.        Kat. A     Lista Oddz.
  3.  08.05.2016. Ostrów Wielk.          220 km.        Kat. A     Lista Oddz.
  4.  15.05.2016. Grodzisk Wielk.        315 km.        Kat. AB   Lista Oddz.
  5.  22.05.2016. Grodzisk Wielk.        315 km.        Kat. AB   Lista Oddz. GMP
  6.  29.05.2016. Ueckermunde          540 km.        Kat. BC   Lista Rej.-Oddz. GMP
  7.  05.06.2016. Ueckermunde          540 km.        Kat. BC   Lista Rej.-Oddz. GMP
  8.  12.06.2016. Grodzisk Wielk.        315 km.        Kat. AB   Lisat Oddz. GMP
  9.  19.06.2016. Ueckermunde          540 km.        Kat. BC   Lista Rej.-Oddz. GMP
10.  26.06.2016. Grodzsk Wielk.         315 km.        Kat. AB   Lista Oddz. GMP
11.  03.07.2016. Hamburg                 750 km.        Kat. CM   Lista Okręg-Rej.-Oddz. GMP
12.  03.07.2016. Olesno                     109 km.        Kat. A     Lista Oddz.
13.  10.07.2016. Grodzisk Wielk.        315 km.        Kat. AB    Lista Oddz. GMP
14.  17.07.2016. Hamburg                 750 km.        Kat. CM   Lista Okręg-Rej.-Oddz. GMP
15.  24.07.2016. Ueckermunde          540 km.        Kat. BC    Lista Rej.-Oddz. GMP
16.  31.07.2016. Hamburg                 750 km.        Kat. CM   Lista Okręg-Rej.-Oddz. 

Lista Rejonowa - Oddz. Trzebinia, Jaworzno, Sosnowiec
Loty Okręgowe - Korzystamy z list Okręgu Śląsk Wschód


Pilna wiadomość


Dodano 7 stycznia 2016 o godz. 17:04

Sekcje 

Trzebinia 

Siersza

Bolęcin-Pogorzyce

Tenczynek

Do dnia 15.02.2016 dostarczą protokół wraz z planem i listą obecności z zebrania sprawozdawczego za rok 2015 który Sekcje muszą odbyć do 31.01.2016 

Dodatkowo wszystkie Sekcje złożą sprawozdanie z dzialalności finansowej za rok 2015.

Zarząd Oddziału przyjmuje sprawozdania i protokoły z Sekcji w każdą Środe od 17 do 19 do dnia 15.02.2015


Loty Rejonowe 2016


Dodano 19 grudnia 2015 o godz. 19:28

Rejon Lotowy Jaworzno uchwalił współzawodnictwo lotowe na 2016 rok 

1.Ueckermunde 50/7 29.05.2016

2.Ueckermunde 50/7 05.06.2016

3.Ueckermunde 50/7 19.06.2016

4.Hamburg 15/7 03.07.2016

5.Hamburg 15/7 17.07.2016

6.Ueckermunde 24.07.2016

7.Hamburg 15/7 31.07.2016

We współzawodnictwie Rejonowym biorą udział Oddziały :

1.Jaworzno

2.Trzebinia

3.Sosnowiec

 


Loty Okręgowe 2016


Dodano 3 grudnia 2015 o godz. 21:23

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 24.11.2015 roku, uchwalono loty okręgowe na sezon 2016 roku. Większością głosów ustalono trzy loty okręgowe powyżej 700 km z jednej miejscowości HAMBURG (Niemcy) dla całego Okręgu. Loty te zostały zaplanowane w terminach :

 

Hamburg I - dn. 03.07.2016 rok ( lot do GMP, kat. C i M, Daleki Dystans)

Hamburg II - dn. 17.07.2016 rok ( lot do GMP, kat. C i M, Daleki Dystans)

Hamburg III - dn. 31.07.2016 rok ( lot do kat. C i M, Daleki Dystans)

 

z lotów tych będzie sporządzona jedna lista konkursowa dla całego Okręgu. Prosimy wszystkie oddziały Okręgu Śląsk Wschód o zaplanowanie lotów okręgowych w swoich oddziałach zgodnie z podanymi terminami.

 

Uchwalono również większością głosów jedno ze współzawodnictw okręgowych o Mistrzostwo Okręgu w kategorii "Daleki Dystans 2016". Mistrzostwo w tej kategorii będzie obliczane z lotów 3 x 700 km i 4 x 500 km, gdzie loty 700 km, będą obliczane według uzyskanych punktów GMP z listy Okręgowej, a loty 500 km będą obliczane według punktów GMP z list Rejonowych. W mistrzostwie tym będzie obowiązywała typowana seria 10/5 z wszystkich lotów tak jak do GMP. Każdy hodowca odrzuca jeden najgorszy lot z 500 km i jeden najgorszy lot z 700 km.

 


Przygotowanie kabiny loty 2015


Dodano 14 listopada 2015 o godz. 22:34

Dodano nowe zdjęcia do Galerii Zdjęć 

1.Zabezpieczenie antykorozyjne kabiny transportowej przed lotami gołębi starych 15.04.2015

2.Przygotowanie kabiny do lotów gołębi starych dezynfekcja i czyszczenie 20.04.2015

3.Przygotowanie kabiny i czyszczenie + dezynfekcja loty gołębi młodych 01.08.2015

 


Mistrzostwo Oddziału Trzebinia w kat. 2015


Dodano 10 października 2015 o godz. 11:05

Kategoria A

Mistrz Noworyta Władysław - 20 konkursów COE 369,78

1 vice mistrz - Tokarczyk Kwartet lot - 20 konkursów COE 502,19

II vice mistrz - Ptasiński A+Wilczek - 20 konkursów COE 846,96

Kategoria B 

Ptasiński A+Wilczek  - 16 konkursów COE 350,32 

1 vice mistrz Ryba Piotr + Ojciec - 16 konkursów COE 434,05

II vice mistrz Sikora Robert - 16 konkursów COE 586,00

Kategoria C 

Mistrz 

Ptasiński A+Wilczek 0 9 konkursów COE 148.99

1 vice mistrz Ryba Piotr + Ojciec  - 9 konkursów COE 154,74

II vice mistrz Tomkowicz Andrzej - 9 konkursów COE 265,85

Kategoria M 

Mistrz

Zych Jan 6 konkursów COE 174,56 

Ptasiński + Wilczek 6 konkursów  COE 177,60

Tomkowicz Andrzej 6 konkursów COE 257,70

Kategoria D 

Mistrz

Ryba Piotr + Ojciec - 45 konkursów COE 1218,47

1 vice mistrz Ptasiński Wilczek - 45 konkursów COE  1346,07

II vice-mistrsz Sikora Robert  - 45 konkursów COE 1850,98

Generalne Mistrzostwo Polski

Mistrz

Ptasiński A+Wilczek 40 konkursów pkt 2452,97

I vice mistrz Tomkowicz Andrzej 40 konkursów pkt. 2414,84

II vice mistrz Ryba Piotr + Ojciec 38 konkursów pkt. 2323,07

Mistrzostwo Gołębi Rocznych 

1 Ryba Piotr + Ojciec 50konkursów  22126,45pkt

2 Tokarczyk Kwartet lot - 49konkursów 21896,30pkt

3 Sikora Robert - 49 konkursów 21863,26pkt.

Kategoria A Młode

Mistrz

Tokarczyk Kwartet lot - 15 konkursów COE 75,32

I vice mistrz Tokarczyk Filip - 15 konkursów COE 134,89

II vice mistrz Kłeczek Jan - 15 konkursów COE 635,75 


Delegaci PZHGP Oddział 0162 Trzebinia Do Okręgu Śląsk-Wschód


Dodano 23 lutego 2015 o godz. 21:16

1.Ryszard Bogacz

2.Wiesław Tokarczyk

3.Grzegorz Kwadrans

4.Adam Ptasiński 

5.Andrzej Tomkowicz 

6.Stanisław Czarny

 Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 1